Warsztaty, które prowadzę zawierają elementy coachingu.
Przykładowe tematy:

Rozwój własny:

 1. Asertywność
 2. Komunikacja z elementami coachingu (inrtakomunikacja, wartości, przekonania)
 3. Efektywna komunikacja i najczęstsze blokady komunikacyjne.
 4. Motywacja do osiągnięć
 5. EQ- Kompetencje osobiste (np. poprawna samoocena, wiara w siebie, innowacyjność, optymizm, zaangażowanie, sumienność itd)
 6. EQ- Kompetencje społeczne (empatia, wpływanie na innych, współpraca itd)
 7. Budowanie relacji
 8. Wywieranie wpływu
 9. Informacja zwrotna a ocenianie
 10. Motywacja do osiągnięć
 11. Nawiązywanie kontaktu, uważność, umiejętność słuchania
 12. Prezentacja – to proste! (wystąpienia)
 13. Rozwiązywanie konfliktów
 14. Zarzadzanie stresem
 15. Zarzadzanie sobą w czasie
 16. Zarządzanie zmianą i jej akceptacja

Zespół w strukturze firmy/organizacji:

 1. Budowanie Zespołu
 2. Lider zespołu
 3. Szef co to oznacza?
 4. Przywództwo
 5. Word Class Manufacturing (5s, Wizualizacja mierzonych osiągnięć, Ukierunkowanie na doskonalenie)
 6. Prowadzenie efektywnych spotkań
 7. Zespół i współpraca
 8. Ocena roczna, system zarządzania kompetencjami
 9. Zarządzanie ludźmi
 10. Szkolenie trenerów

Zespół projektowy:

 1. Start projektu – mocne strony członków projektu
 2. Budowanie zespołu z elementami coachingu
 3. Zakończenie projektu – poznaj siebie

inne zgodnie z zaistniałą potrzebą Twoją lub Firmy

powrot

Masz pytanie?

Napisz, odpowiem